ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007.
Με την παρούσα νομοθετική τροποποίηση, μεταξύ άλλων, ελαχιστοποιείται η χρήση μετρητών ως μέσω πληρωμής μισθών ενώ παράλληλα παρουσιάζονται νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες όπως η έκδοση και παράδοση κατάστασης μισθοδοσίας [...]
Read More
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Accept