ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ…
Τα δικαιώματα που έχουν πρόσωπα που τελούν υπό κράτηση ή κατά την σύλληψη τους στο Κυπριακό Δίκαιο, απορρέουν από τον Νόμο 163(I)/2005[1] και το ΚΕΦ.155[2], ως έχει τροποποιηθεί έως και [...]
Read More
Ο ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ Β)
Το βασικό νομοθέτημα που διέπει τις εργασιακές σχέσεις στην Κύπρο είναι ο Περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμος του 1967 (24/1967). Ο συγκεκριμένος νόμος καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις περιπτώσεις στις οποίες η [...]
Read More
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022: ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΕΜΦΕΡΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ…
Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 Θετική εξέλιξη αποτελεί η τροποποίηση του Νόμου η οποία υπερψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις [...]
Read More
Company Law Q&A; On the restoration of a Company
What is the legal status of a Company in Cyprus? The current legal framework which regulates Companies in Cyprus is the Companies Act (Cap.113), as it has been amended from [...]
Read More
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕΡΟΣ Α): ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΝΟΜΙΜΗ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Νομοθετικό πλαίσιο Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου στο Κυπριακό δίκαιο είναι ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος του 1967 (Ν. 24/1967), όπως [...]
Read More
Giorgos Landas LLC Ranked at Legal 500 EMEA
We are proud to announce that our law firm Giorgos Landas LLC has been included in the official rankings as one of the leading practices by The Legal 500 EMEA. [...]
Read More
Law of Contracts; The post Covid-19 era
The main difference between the Principle of frustration and the ‘Force Majeure’ clause is that the first one is a statutory principle[7] (which was included in the drafting of the [...]
Read More
Cyprus Digital Nomads Visa Scheme
The “Cyprus Digital Nomad Visa Scheme” is part of the Government’s new plan, established on the 1st of January 2022, which aims to attract foreign businesses to establish their activities [...]
Read More
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ-ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Στις περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων,  όπου οι οφειλέτες  παραλείπουν και/ή αδυνατούν να καταβάλλουν ανελλιπώς τις δόσεις τους για την αποπληρωμή δανείων και/ή άλλων τραπεζικών διευκολύνσεων που τους παραχωρήθηκαν, οι ενυπόθηκοι [...]
Read More
Register of Self-serviced accommodations
By modification of the Law for Hotels and other Tourist Establishments of 2019 and 2020, a Register for the registration of “Self-Service Accommodation Establishments”, has been created and obligates any [...]
Read More
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Accept