ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Η σχετικά πρόσφατη τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου με τον Νόμο 3(Ι)/2020 ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την 31/01/2020, ήρθε να απλοποιήσει τη διαδικασία ανάκτησης κατοχής [...]
Read More
IMPLEMENTATION OF THE BENEFICIAL OWNERSHIP REGISTER
On July of 2018 the 5th Anti-Money Laundering EU Directive (the “Directive”) came into full effect to update the legal framework of European Union related to anti-money laundering within the [...]
Read More
Amendments in Permanent Residence application procedure
Amendments in Permanent Residence (Regulation 6(2)) application procedure On 24/03/2021 a new amendment of the criteria for the permanent residence under Regulation 6(2) (fast track – examined within the period [...]
Read More
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Accept