Category: News

29
Oct2021

MARKET LEADERS 2021– GIORGOS LANDAS LLC

Με μεγάλη περηφάνεια η εταιρεία μας Giorgos Landas LLC επιλεχθήκε ως μια από τις γρήγορα αναπτυσόμενες εταιρείες στον τομέα της, μέσω του περιοδικού WHO IS WHO and MARKET LEADERS του συγκροτήματος Δία. Το περιοδικό κυκλοφόρησε με την εφημερίδα Σημερινή την περασμένη Κυριακή και προβλήθηκε η μέχρι τώρα πόρεια και το έργο μας.

Μπορείτε να διαβάσετε το περιοδικό online εδώ.

Θα μας βρείτε στη σελίδα 16 και 17 και η συνέντευξη του Διευθυντή Γιώργου Λάντα στη σελίδα 62-63

25
Oct2021

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ

Αρχίζουν σήμερα οι κάμερες και θα γράφουν αν περάσεις την γραμμή στα φώτα.

Μετά από μια δεκαετία μπαίνουν ξανά στη ζωή μας οι κάμερες τροχαίας σήμερα Δευτέρα (25/10) και για ένα μήνα θα υπάρξει περίοδος χάριτος για τους οδηγούς. Όσοι παραβιάζουν το όριο ταχύτητας αντί να παίρνουν εξώδικο, για τις επόμενες 30 ημέρες θα λαμβάνουν προειδοποιητική επιστολή στο σπίτι τους. Από 1/1/2022 θα αρχίσουν κανονικά οι εκδόσεις εξώδικων.

Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε μια προσπάθεια από πλευράς πολιτείας για μείωση τον σοβαρών και θανατηφόρων συγκρούσεων.

Οι παραβάσεις που θα καταγράφουν θα είναι

 • Παράβαση της γραμμής αναμονής στα φώτα τροχαίας
 • Όριο ταχύτητας
 • Μη χρήση της ζώνης ασφάλειας
 • Μη χρήση κράνους από μοτοσικλετιστές
 • Χρήση κινητού τηλεφώνου
 • Μη συμμόρφωση με το φωτεινό σηματοδότη όταν το χρώμα είναι κόκκινο.

Οι τιμές για τα πρόστιμα

1

Παραβίαση ανώτατου ορίου ταχύτητας

1

Ανοχή στο όριο ταχύτητας

Το όριο θα είναι στο 10% συν 2 χλμ. Για παράδειγμα εκεί όπου το όριο ταχύτητας είναι 50 στα 58 χλμ, ο οδηγός θα καταγγέλλεται.

Όπου το όριο ταχύτητας είναι 65 χλμ, οδηγός θα καταγγέλλεται στα 74 χλμ. Αυτό θα ισχύει στις περιοχές όπου τα όρια ταχύτητας είναι 30, 50 και 65 χλμ.

22
Oct2021

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ

Αναμφισβήτητα η απονομή της Δικαιοσύνης στην Κύπρο κινείται με αργούς ρυθμούς, δημιουργώντας έτσι προκλήσεις στις αρχές του Κράτους Δικαίου που διέπουν μια ευρωπαϊκή χώρα.

Αυτές τις προκλήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται από τις εθνικές αρχές με τη συνδρομή και των ευρωπαϊκών μηχανισμών, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του συστήματος δικαιοσύνης στην Κύπρο.

Στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η θεσμοθέτηση και εισαγωγή νέων Κανονισμών  Πολιτικής Δικονομίας, αφού σημαντικός παράγοντας για την καθυστέρηση στην επίλυση των διαφορών ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων είναι και οι πεπαλαιωμένοι Κανονισμοί  Πολιτικής Δικονομίας οι οποίοι χρονολογούνται από το 1958 χωρίς ουσιώδεις τροποποιήσεις μέχρι σήμερα.

Το κυρίαρχο πνεύμα των νέων Κανονισμών περιστρέφεται γύρω από την εξυπηρέτηση του πρωταρχικού σκοπού που είναι κατά κύριο λόγο η εξέταση κάθε υπόθεσης δίκαια και με ανάλογο κόστος.

Η αντιμετώπιση μιας υπόθεσης δίκαια και με ανάλογο κόστος περιλαμβάνει,

α) τη διασφάλιση της ισότητας των μερών ·

β) την εξοικονόμηση δαπανών ·

γ) την αντιμετώπιση της υπόθεσης με αναλογικούς τρόπους, ήτοι ανάλογα με:

(i) το ύψος της απαίτησης ·

(ii) τη σημασία της υπόθεσης ·

(iii) την πολυπλοκότητα των θεμάτων · και

(iv) την οικονομική θέση κάθε μέρους

Βεβαίως δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ο πρωταρχικός σκοπός των νέων Κανονισμών και θα παρέμενε μόνο στη σφαίρα της θεωρίας,   εάν αυτοί δεν εφοδίαζαν τα Δικαστήρια με τα κατάλληλα εργαλεία για να διαχειριστούν ενεργά και αποτελεσματικά την κάθε υπόθεση και την εν γένει διαδικασία. Γι’ αυτό καθίσταται εμφανές από το σώμα των Κανονισμών ότι το Δικαστήριο οπλίζεται πλέον με τα κατάλληλα εφόδια που θα του επιτρέπουν να ασκεί ενεργό διαχείριση των υποθέσεων (‘’case management’’), αποτελώντας το θεματοφύλακα του πρωταρχικού σκοπού.

Βάσει των νέων Κανονισμών, η ενεργός διαχείριση υποθέσεων από τα Δικαστήρια περιλαμβάνει:

(α) την ενθάρρυνση των διαδίκων να συνεργάζονται μεταξύ τους κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας∙

(β) τον προσδιορισμό των ζητημάτων σε πρώιμο στάδιο∙

(γ) τη λήψη απόφασης το συντομότερο ως προς το ποια ζητήματα χρήζουν ενδελεχούς ελέγχου και εκδίκασης και ακολούθως τη συνοπτική διεκπεραίωση των υπολοίπων∙ 

(δ) τη λήψη απόφασης ως προς τη σειρά επίλυσης των ζητημάτων

(ε) την ενθάρρυνση των διαδίκων στη χρήση διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, αν το δικαστήριο το κρίνει πρέπον, και τη διευκόλυνση της χρήσης τέτοιας διαδικασίας∙

(στ) την υποβοήθηση των διαδίκων προς διευθέτηση ολόκληρης ή μέρους της υπόθεσης

(ζ) τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων ή διαφορετικά τον έλεγχο της προόδου της υπόθεσης∙

(η) τη στάθμιση κατά πόσον τα πιθανά οφέλη πραγματοποίησης συγκεκριμένου βήματος δικαιολογούν το κόστος λήψης του∙

(θ) τον χειρισμό όσο το δυνατόν περισσότερων πτυχών της υπόθεσης κατά τον ίδιο χρόνο∙

(ι) τον χειρισμό της υπόθεσης χωρίς να χρειάζεται η παρουσία των διαδίκων στο δικαστήριο∙

(κ) την αξιοποίηση της τεχνολογίας∙

(λ) την έκδοση οδηγιών για διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής εκδίκασης της υπόθεσης.

Καθίσταται σαφές ότι αυτό που επιχειρείται είναι η αλλαγή κουλτούρας ως προς την προσέγγιση των υποθέσεων τόσο από τους δικηγόρους όσο και από τους Δικαστές, με πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο των Δικαστηρίων στην επίλυση των ενώπιον τους διαφορών, ξεφεύγοντας από τα αυστηρά πλαίσια και τους άκαμπτους κανόνες που οι υφιστάμενοι θεσμοί θέτουν μη αφήνοντας πολλές φορές περιθώρια ευελιξίας για τον αποτελεσματικότερο χειρισμό των υποθέσεων. Φαίνεται δηλαδή ότι θα διευρυνθούν οι εξουσίες των δικαστών όσον αφορά στο μέχρι πού μπορεί να φτάσει η επέμβαση του Δικαστηρίου προς επίλυση της διαφοράς, χωρίς να χρειαστεί κατ’ ανάγκη να φτάσει μια υπόθεση στο στάδιο της Ακρόασης προκειμένου για παράδειγμα να προσδιοριστούν τα επίδικα θέματα, ενώ προωθείται η συνεργασία και η επίλυση της διαφοράς μεταξύ των μερών, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σε πρώιμο στάδιο.

Επίσης ξεφεύγουμε πλέον από το χρονοβόρο στάδιο της προδικασίας το οποίο θα απλοποιηθεί και σίγουρα μια υπόθεση δεν θα ορίζεται τόσες φορές, αχρείαστα πολλές φορές, για Οδηγίες όπως σήμερα. Όταν δε, οριστεί μια υπόθεση για Ακρόαση, θα αναμένεται ότι αυτή θα ξεκινήσει την ημέρα που είναι ορισμένη, καθότι πλέον το Δικαστήριο θα διαθέτει «καθαρές» μέρες μόνο για μια συγκεκριμένη υπόθεση προς ακρόαση ή και περισσότερες ανάλογα με τη φύση των υποθέσεων. Τα αιτήματα δε για αναβολές γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα γίνονται αποδεκτά μόνο για εξαιρετικούς λόγους και με μεγάλη φειδώ, ενώ η ορθολογιστική διαχείριση και κατανομή του δικαστικού χρόνου αναμένεται ότι θα επηρεάσει θετικά όχι μόνο την Δικαιοσύνη αλλά θα συμβάλει και στη μείωση των δημόσιων δαπανών.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί και το γεγονός ότι η δυνατότητα που παρέχεται πλέον βάσει των νέων Κανονισμών στα Δικαστήρια για ενθάρρυνση των διαδίκων στη χρήση διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και τη διευκόλυνση της χρήσης τέτοιας διαδικασίας, αναλόγως βεβαίως των δεδομένων της κάθε υπόθεσης, αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προόδου και ενδεχομένως να σηματοδοτήσει το έναυσμα για προώθηση των εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών όπως είναι η διαμεσολάβηση και η διαιτησία, θεσμοί που δυστυχώς στην Κύπρο δεν τυγχάνουν χρήσης στο βαθμό που θα έπρεπε παρά τα τεράστια οφέλη τους.

Οι αλλαγές στις οποίες στοχεύουν οι Νέοι Κανονισμοί απαιτούν βεβαίως την κατανόηση του πνεύματος και της φιλοσοφίας τους τόσο και από τους δικαστές όσο και από το δικηγορικό κόσμο. Η αμοιβαία κατανόηση του πρωταρχικού σκοπού και η συνεργασία είναι αυτή που θα συνδράμει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί όσον αφορά στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Η εφαρμογή των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας αναμένεται να λάβει χώρα το 2023. Βεβαίως το ενδιαφέρον ως προς την τελική μορφή και έκβαση αυτής της ρύθμισης από τους διάφορους φορείς στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης αναμένεται ζωηρό, ενώ  ευελπιστούμε ότι η τελική έκβαση της σημαντικής αυτής εξέλιξης θα είναι ωφέλιμη όχι μόνο για τον πυλώνα της δικαιοσύνης αλλά και την ευρύτερη κοινωνία και οικονομία του Κράτους.

Divorce and housing
07
Sep2021

Το Δικαίωμα στην Αποκλειστική Χρήση Οικογενειακής Στέγης – Οι προϋποθέσεις και η σημασία του.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 (1) του Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο του 1990 (23/1990) δίδεται η δυνατότητα σε ένα εκ των συζύγων όταν παρουσιαστούν προβλήματα στην έγγαμη συμβίωση  να προσφύγει στο Οικογενειακό Δικαστήριο και να ζητήσει την  αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης με την καταχώρησης της σχετικής αίτησης. Τέτοια αίτηση καταχωρείται στο Οικογενειακό Δικαστήριο της επαρχίας που ο ενάγων ή ο εναγόμενος έχει τη διαμονή του ή τον τόπο εργασίας του.  Οικογενειακή στέγη θεωρείται το ακίνητο που αποτελεί κύρια διαμονή των συζύγων δηλαδή ενέχει στοιχείο μονιμότητας ασχέτως εάν οι διάδικοι είναι ιδιοκτήτες αυτού ή όχι.

Το δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση οικογενειακής στέγης ενεργοποιείται σε περίπτωση που δίνεται γνωστοποίηση στην Επίσκοπο για λύση του γάμου δυνάμει  του άρθρου 3 του περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου Νόμου ή σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση διαζυγίου ενώπιον του δικαστηρίου. Το Οικογενειακό Δικαστήριο δύναται , κατόπιν αιτήσεως ενός από τους συζύγους να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που αποτελεί οικογενειακή εστία, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας και ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των παιδιών. Κατά την εξέταση της αίτησης, το δικαστήριο λαμβάνει απόφαση ανεξάρτητα από το ποιος από αυτούς είναι ο ιδιοκτήτης ή έχει το δικαίωμα χρήσης δηλαδή δεν έχει σημασία σε ποιον είναι εγγεγραμμένη η συζυγική οικία ή ποιος καταβάλει τυχόν δόσεις στεγαστικού δανείου. Οι άνω προϋποθέσεις τίθενται σωρευτικά κατά τρόπο ώστε η επέλευση μίας  προϋπόθεσης να δικαιολογεί την καταχώρηση της αίτησης.

Το Οικογενειακό Δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί αίτησης για παραχώρηση συζυγικής εστίας μετά τη λύση του γάμου και  τυχόν εκδοθέν διάταγμα αποκλειστικής χρήσης  παύει  να ισχύει με την λύση του γάμου. Επομένως οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 πρέπει να υφίστανται κατά την διάρκεια του γάμου και να εξετάζονται ενόσω ο γάμος βρίσκεται σε ισχύ.

 Σκοπός τέτοιου διατάγματος δεν είναι να τιμωρήσει τον οποιοδήποτε αλλά αντίθετα να εμποδίσει την περαιτέρω χειροτέρευση της οικογενειακής σχέσης με σοβαρές επιπτώσεις στα μέλη της και κυρίως να παρέχει προστασία στα αδύνατα μέλη της οικογένειας.

Σημαντικός παράγοντας που λαμβάνουν υπόψη τα δικαστήρια κατά την αξιολόγηση τέτοιας αίτησης  είναι η ευημερία και  το συμφέρον των ανηλίκων για την  απόδοση της συγκεκριμένης θεραπείας και  τέτοιο διάταγμα εκδίδεται κυρίως όπου καταδεικνύεται ότι η συνέχιση της συμβίωσης των συζύγων έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τα παιδιά.

Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις δύναται να εκδοθεί διάταγμα αποκλειστικής χρήσης και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ανήλικα τέκνα αλλά η συμπεριφορά του συζύγου είναι τέτοια που δικαιολογείται η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας στον άλλο σύζυγο. Για παράδειγμα στην περίπτωση που υπάρχει άσκηση σωματικής βίας ή ψυχολογικής βίας τότε πιθανόν το Δικαστήριο να κρίνει ότι η έκδοση διατάγματος αποκλειστικής χρήσης είναι αναγκαία.

Στις περιπτώσεις όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι και χρειάζεται η άμεση παρέμβαση του δικαστηρίου π.χ περιπτώσεις όπου υπάρχει βία στην οικογένεια μπορεί να καταχωρηθεί επείγουσα μονομερής αίτηση από τον ένα σύζυγο (χωρίς να ειδοποιηθεί ο άλλος σύζυγος) και να εκδοθεί εντός 48 ωρών διάταγμα αποκλειστικής χρήσης της οικογενειακής στέγης μονομερώς.

Επι της ουσίας το άρθρο 17 (1) του Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο του 1990 (23/1990) παρέχει την δυνατότητα προστασίας και διασφάλισης του δικαιώματος της συνέχισης της διαμονής του αιτούντα συζύγου και των ανηλίκων στη στέγη στην οποία συνήθιζαν να διαμένουν πριν την διασάλευση των σχέσεων μεταξύ των συζύγων, αποτρέποντας με αυτό το τρόπο την χειροτέρευση των οικογενειακών σχέσεων και την ψυχολογική επιβάρυνση κυρίως των ανηλίκων.

23
Jul2021

Real Estate in Cyprus during the pandemic

Interview by Lawyers in Cyprus with Giorgos Landas, Managing Director of Giorgos Landas LLC

1) Why do investors choose to invest in real estate in Cyprus?

Investments in Real Estate are very popular in Cyprus, both by local and international investors. The reason is simple, the real estate market has always been very profitable in Cyprus. Specifically, in the past few years, prices are rising both in sales and rentals, despite the global pandemic and economic crisis. Cyprus always attracted people from all over the world. In the past decades, Cyprus has been transformed into a financial business center hub. Multinational companies have settled on the island due to tax benefits and because they can give their employees high- quality lifestyle. This has changed the dynamics in the real estate market, as the demand for both residential and commercial properties has increased dramatically and will continue to rise in the years to come. Further, investors from third countries can be benefited, as investments in real estate allows them to apply for permanent residence in Cyprus. 

2) What’s your role as a legal firm in the whole process of purchasing a property in Cyprus? What would you advise potential investors, how can your firm reassure their possible concerns?

Most of the time, local and foreign investors are not familiar with the basic legal aspects of purchasing a property in Cyprus. This ignorance could lead to very unpleasant, stressful, and unforeseeable situations. Our role as a legal firm specializing in real estate is to first inform and consult the client on every step of the procedure. It is very important for the client to know and be part of the process. We listen to their concerns and answer to all the legal matters that are of interest to each client. Secondly, we must run due diligence procedures related to the property, before starting the drafting of the documents and the sale and purchase procedures. Because of regular delays in the procedures of examination – by the relevant authorities – of the construction of a building, the separate title deeds might take years to be issued. The lack of a separate title deed, irregularities in the construction, encumbrances, and obligations of the developer, might cost a fortune to the investor, if not examined properly. From our part, as Giorgos Landas LLC, it is very important to review all paperwork in advance and advise on any problems or omissions with the documentation. Provided that the client understands any possible risks, we proceed with the drafting and review of the contract(s), aiming to protect our client’s interests. We handle the transaction until closing, namely the settlement of the purchase price and the transfer of ownership/transfer of title deed in the purchaser’s name. 

3) Can your firm assist an investor in applying for permanent residence in Cyprus? Why does someone choose to settle in Cyprus? Are there any benefits?

Yes, our firm, Giorgos Landas LLC, is cooperating with a big number of investors who, after the purchase or lease of property were interested in applying for temporary or permanent residence in Cyprus. Nowadays, as remote work is constantly gaining ground, there are a lot of professionals that choose to work in other countries but live in Cyprus. Some reasons are:

 • Mediterranean climate
 • High-quality educational institutions
 • Medical care
 • Beneficial tax regime
 • Professional services
 • European Union member

These are just a few reasons for which many investors and professionals choose to settle in Cyprus. Our firm can consult and assist them with the preparation, submission, and monitoring of their residency applications, and we also provide tax consultation. 

4). What are the main advantages of investing in Cyprus real estate today?

(a) Stability/High market prices

Cyprus, having recovered from the major crisis of 2008 and 2014 much faster than expected, offers property investors excellent opportunities to enrich their portfolios and take precautions against negative drops in their domestic markets.

(b) High Returns

Investors that are interested in leasing their properties, gain a very high return, as the rental market is limited and the demand is very high.

(c) No Property Tax/Low Municipality Tax

Since 2016, there is no property tax fee, for the property owners. Also, the municipal taxes are very reasonable.

5) Has the pandemic affected the real estate market?

The pandemic has affected every business and every sector. For one year, everyone was very hesitant to invest, purchase or sell real estate. The reason was that the situation got unforeseeable, and the insecurity led the investors to a  temporary pause. We haven’t experienced a dramatic drop in the prices, we haven’t experienced the panic that follows an economic crisis. Investors got their time to evaluate the situation, and after the situation was – somehow – stabilized (Vaccination available to everyone, restrictions in traveling lifted), the market started moving again.

6) Is there a future in the real estate market in Cyprus?

Of course, there is. Cyprus is a small place, developing constantly. There are ups and downs, but the real estate sector is growing. Giorgos Landas LLC is here to consult its clients properly, on all legal matters that follow an investment in real estate.

Giorgos Landas, Managing Director of Giorgos Landas LLC

04
Jun2021

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.

Μια νέα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τίτλο ο Νόμος Περί προστασίας των καταναλωτών του 2021 (Νόμος 112 (Ι) / 2021)  (στο εξής αναφερόμενος ως «ο Νόμος») . Οι πρόνοιες του Νόμου τέθηκαν σε ισχύ στις 12 Μαΐου 2021 με την δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο επέφερε σημαντικές αλλαγές στο προηγούμενο καθεστώς, ενισχύοντας τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Με το νέο νομικό πλαίσιο επιτυγχάνεται η ενοποίηση και απλοποίηση επτά υφιστάμενων νομοθεσιών. Συγκεκριμένα, ενοποιούνται οι ακόλουθοι νόμοι:

 • Περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών
 • Περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων
 • Περί Καταχρηστικών Ρητρών
 • Περί Δικαιωμάτων των Καταναλωτών
 • Περί Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές
 • Περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και Συναφών Εγγυήσεων Νόμο
 • Περί των Προϋποθέσεων Πώλησης των Εμπορευμάτων σε Τιμές Έκπτωσης

Οι νέες διατάξεις του Νόμου ρυθμίζουν θέματα προστασίας καταναλωτών και των οικονομικών τους συμφερόντων καθώς και στο δικαίωμά τους να λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες πριν λάβουν την απόφαση να συνάψουν καταναλωτική συναλλαγή. Μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις αυτής της νομοθεσίας, είναι η παροχή δυνατότητας προς την Υπηρεσία Προστασίας των Καταναλωτών (ΥΠΚ) για την επιβολή κυρώσεων,  μεταξύ των οποίων και διοικητικά πρόστιμα, σε όσους παραβιάζουν τον Νόμο και καταχώρησης αιτήσεων στο δικαστήριο για έκδοση απαγορευτικών διαταγμάτων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, είτε κατόπιν καταγγελίας, είτε αυτεπάγγελτα, διαπιστωθεί η ύπαρξη παράβασης.

Μεταξύ των βασικών διατάξεων του Νόμου περιλαμβάνονται επίσης η κατάργηση της αναστολής της είσπραξης του διοικητικού προστίμου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, όσο και η διασφάλιση της δυνατότητας σε καταναλωτές να εγείρουν αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου για καταβολή αποζημίωσης, υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή μείωσης του τιμήματος.

Σε σχέση με τις καταχρηστικές ρήτρες, μέχρι σήμερα, η ΥΠΚ μπορούσε μόνο να αιτηθεί την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος από το Δικαστήριο. Πλέον με βάση τον Νόμο, είναι η πρώτη φορά που η χρήση καταχρηστικών ρητρών μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιβολής διοικητικού προστίμου από την ΥΠΚ.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως, με βάση τον νέο Νόμο, ρήτρα σύμβασης που συνήφθη μεταξύ πωλητή και καταναλωτή και η οποία αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης δεν εκφεύγει του ελέγχου καταχρηστικότητας. Η προϋπόθεση για «ύπαρξη προδιατυπωμένων όρων της σύμβασης» που υπέβαλε ο Περί Καταχρηστικών Ρητρών νόμος έχει πλέον καταργηθεί.

Άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις που έχουν συμπεριληφθεί στον Νόμο είναι οι εξής:

 • Δυνατότητα αποδοχής από τον παραβάτη γραπτής ανάληψης δέσμευσης  με σκοπό την παύση της παράβασης. Σε τέτοια περίπτωση,  η ΥΠΚ δύναται να αναστείλει τη διερεύνηση της υπόθεσης εναντίον του.
 • Καθορισμός ποινικής ευθύνης σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Νόμου, παρεμπόδισης της ΥΠΚ από τη διενέργεια των ελέγχων της και παροχής ψευδών πληροφοριών. Υπαίτιος ποινικού αδικήματος εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο είναι και μέλος διοικητικού συμβουλίου, διευθυντής ή άλλος που συναίνεσε ή συνέπραξε στη διάπραξή του.
 • Παροχή εξουσιών στην ΥΠΚ να υποχρεώνει τον εμπορευόμενο, όπως παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να αφαιρέσουν περιεχόμενο ή να περιορίσουν την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιέχει παραπλανητικές πρακτικές.
 • Τροποποίηση του τρόπου εμφάνισης των τιμών κατά τη διάρκεια των περιόδων πώλησης/έκπτωσης ώστε να αναφέρεται τόσο η αρχική τιμή όσο και η νέα μειωμένη τιμή.
 • Εισάγεται η υποχρέωση στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (π.χ. κομμωτήρια και γυμναστήρια) να αναρτούν τιμοκατάλογο με τις τιμές των βασικών υπηρεσιών που προσφέρουν.
 • Εισάγεται η υποχρέωση του πωλητή να ενημερώνει εγγράφως τον καταναλωτή σχετικά με τις πολιτικές επιστροφής και αλλαγής ή ανταλλαγής του καταστήματος, καθώς και το δικαίωμα σε νομική εγγύηση.

Είναι συνακόλουθα πρόδηλο πως η νέα νομοθεσία επιχειρεί  αλλαγές οι οποίες από τη μια θα συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση του επιπέδου προστασίας του καταναλωτή  και από την άλλη θα ενισχύσουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Σημαντικό επίσης να αναφερθεί είναι το γεγονός πως με την παρούσα νομοθεσία καλύπτονται πολλά κενά τα οποία είχαν αφήσει οι προηγούμενες νομοθεσίες καθιστώντας μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερη την εφαρμογή της νομοθεσίας από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

18
May2021

Central Bank of Cyprus (CBC) raises warnings in regard to cryptocurrencies/ virtual currencies

With an announcement on 28/04/2021, the CBC warns the public of the multiple risks involved in transactions with cryptocurrencies/ virtual currencies, as they are considered to be of high risk.

The CBC states that Cryptocurrencies / virtual currencies are a digital representation of value that is not issued or guaranteed by either a central bank or a public authority, are not necessarily attached to a legally established currency, and does not possess a legal status of currency or money.

The CBC by repeating previous announcements of the European Banking Authority, the European Securities and Markets Authority, and the European Insurance and Occupational Pension Authority, notes that purchasers of crypto assets are exposed to a number of risks including:

 • Extreme price volatility
 • Absence of legal protection due to lack of regulation
 • Lack of exit options from such transactions
 • Lack of price transparency
 • Operational disruptions exhibited in some virtual currency exchange platforms
 • Incomplete information made available to consumers wishing to buy virtual currencies.

It is also mentioned that, due to the lack of a relevant regulatory framework in the EU, consumers who buy and/or hold cryptocurrencies do not benefit from the guarantees and safeguards associated with regulated financial services.

11
May2021

ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Η σχετικά πρόσφατη τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου με τον Νόμο 3(Ι)/2020 ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την 31/01/2020, ήρθε να απλοποιήσει τη διαδικασία ανάκτησης κατοχής και να ρυθμίσει το κενό σε σχέση με ενοικιαστές οι οποίοι παραλείπουν  να καταβάλλουν τα ενοίκια, ως η σχετική τους υποχρέωση, εκμεταλλευόμενοι πολλές φορές την καθυστέρηση που παρατηρείται γενικά στην εκδίκαση των υποθέσεων.

Ο πιο πάνω Νόμος αφορά περιπτώσεις ενοικιαστικής σχέσης οι οποίες καλύπτονται από το Ενοικιοστάσιο. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις όπου πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Το προς ενοικίαση ακίνητο βρίσκεται εντός ελεγχόμενης περιοχής και έχει συμπληρωθεί πριν την 31/12/1999.
 2. Ο ενοικιαστής έχει καταστεί θέσμιος. Για να καταστεί ένας ενοικιαστής θέσµιος, πρέπει είτε να λήξει η συµβατική ενοικίαση και να εξακολουθεί να κατέχει το ακίνητο, είτε να τερµατισθεί η συµβατική ενοικίαση και να εξακολουθεί να κατέχει το ακίνητο.

Ο τροποποιητικός νόμος προβλέπει ότι για να μπορεί ο ενοικιαστής να καταχωρήσει Απάντηση σε αίτηση έξωσης που έχει καταχωρισθεί εναντίον του και να προωθήσει την υπέρασπισή του, θα πρέπει η Απάντηση να συνοδεύεται είτε από απόδειξη του λογιστηρίου του Δικαστηρίου ότι έχει κατατεθεί στο Δικαστήριο το αναφερόμενο στην αίτηση οφειλόμενο ποσό ως καθυστερημένα ενοίκια κατά την ημερομηνία καταχώρισης αυτής είτε από απόδειξη είσπραξης του ενοικίου εκδοθείσα από τον ιδιοκτήτη ή αντιπρόσωπο αυτού ή από απόδειξη κατάθεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς όφελος του ιδιοκτήτη ή αντιπροσώπου αυτού. Το βάρος απόδειξης για την καταβολή των οφειλόμενων ενοικίων εναποτίθεται δηλαδή στους ώμους του ενοικιαστή. Η δε απόφαση του Γραμματέα για αποδοχή ή απόρριψη της καταχώρησης της απάντησης τίθεται εντός 3 εργάσιμων ημερών ενώπιον του Δικαστηρίου προς τελεσίδικη έγκριση ή απόρριψη.

Επίσης  ο τροποποιητικός Νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος έξωσης από τον ιδιοκτήτη, το Δικαστήριο δύναται να καθορίσει τον χρόνο συμμόρφωσης με το εν λόγω Διάταγμα ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τροποποιητικός νόμος 3(Ι)/2020 δεν έχει αναδρομική ισχύ καθότι οι πρόνοιες αυτού δεν τυγχάνουν εφαρμογής όσον αφορά υποθέσεις οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Δικαστήριο πριν από την 31.01.2020 καθώς και για ενοίκια που κατέστησαν πληρωτέα πριν από την 31.01.2020, εφόσον εξοφληθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την εν λόγω ημερομηνία. Βέβαια σήμερα η περίοδος που θέτει η μεταβατική διάταξη που περιλήφθηκε στον Ν.3(Ι)/2020 ως νέο άρθρο 37 στο βασικό Νόμο έχει παρέλθει. Συνεπώς σήμερα, αιτήσεις για ανάκτηση κατοχής λόγω καθυστερημένων ενοικίων, για ενοίκια που οφείλονταν μέχρι 31.1.2020, αλλά και για ενοίκια τα οποία είχαν ή έχουν προκύψει ως οφειλόμενα από την 1.2.2020 και εντεύθεν και τα οποία δεν έχουν εξοφληθεί, μπορούν να καταχωρηθούν και να προωθηθούν με βάση τον Τροποποιητικό Νόμο, Ν.3(Ι)/2020 και την νέα διαδικασία.

Είναι φανερό ότι η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί στο να αποτελέσει τροχοπέδη στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ουσιαστική και τεκμηριωμένη υπεράσπιση από πλευράς του ενοικιαστή και ο τελευταίος καταχωρεί Απάντηση προωθώντας πλασματική υπεράσπιση με σκοπό να καθυστερήσει την έκδοση διατάγματος έξωσης εναντίον του, παραμένοντας έτσι στο ακίνητο και μη καταβάλλοντας ενοίκια μέχρι την αποπεράτωση της υπόθεσης.

Βέβαια, οι πιο πάνω εξελίξεις συνέπεσαν χρονικά με την πανδημία του κορονοϊού COVID 19 με αποτέλεσμα να μην μπορούσε εν τη γενέσει του να εφαρμοστεί, καθότι στα πλαίσια των μέτρων για αναχαίτιση της εξάπλωσης του κορονοϊου, με σχετικές ανακοινώσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και με Διαδικαστικούς Κανονισμούς που δημοσιεύονταν ανά καιρούς, αναστελλόταν προσωρινά η προώθηση και εκδίκαση υποθέσεων και η δυνατότητα καταχώρησης νέων αγωγών και αιτήσεων, ενώ με το μεταγενέστερο Νόμο 30(Ι)/2020, κάθε διαδικασία για ανάκτηση κατοχής λόγω καθυστερημένων ενοικίων αναστελλόταν, «παγώνοντας» ουσιαστικά για ορισμένο χρονικό διάστημα τις διαδικασίες.

Πρόσφατη Απόφαση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος:

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολύ πρόσφατη απόφαση ημερ. 22/03/2021 στην πολιτική αίτηση με αρ. 42/2021 για άδεια για καταχώρηση αίτησης για έκδοση εντάλματος CERTIORARI.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση καταχωρίσθηκε η Αίτηση υπ’ αρ. Ε13/2020 από πλευράς ιδιοκτήτριας στο Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λάρνακας- Αμμοχώστου για ανάκτηση κατοχής και στα πλαίσια αυτής αρχικά επιχειρήθηκε από τον ενοικιαστή η καταχώρηση Απάντησης η οποία όμως δεν έγινε δεκτή. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η καταχώρηση  νέας Απάντησης που συνοδεύετο από απόδειξη της Τράπεζας  εξαργύρωσης  επιταγής. Το Δικαστήριο με απόφαση του ημερομηνίας 2/3/2021, δεν έκαμε αποδεκτή την καταχώρηση της Απάντησης με το δικαιολογητικό ότι  το ποσό που εισπράχθηκε από την ιδιοκτήτρια ήταν μικρότερο απ’ εκείνο που αξιώνετο με την Αίτηση.

Ακολούθως ο ενοικιαστής καταχώρησε αίτηση με την οποία ζητούσε  άδεια για καταχώρηση αίτησης για έκδοση εντάλματος CERTIORARI, επικαλούμενος παραβίαση των κανόνων φυσικής δικαιοσύνης και του συνταγματικού δικαιώματος του σε δίκαιη δίκη καθώς και την ύπαρξη έκδηλου νομικού σφάλματος ενόψει παραβίασης του Άρθρου 30.2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ αφού το Δικαστήριο δεν του επέτρεψε να προβάλει και να τεκμηριώσει την υπεράσπιση του ότι το συμφωνηθέν και καταβαλλόμενο ενοίκιο ανέρχετο σε €1.642 και όχι €2.280 που δικογράφησε η ιδιοκτήτρια του ακινήτου.

Στη βάση των δεδομένων που τέθηκαν ενώπιον του και ενόψει της μη δυνατότητας καταχώρησης έφεσης εναντίον της πρωτόδικης απόφασης, το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε την αίτηση και έδωσε άδεια για καταχώρηση αίτησης δια κλήσεως αφού θεώρησε ότι υπό το φως των γεγονότων προβάλλεται συζητήσιμη υπόθεση σε σχέση με την παραβίαση της αρχής της φυσικής δικαιοσύνης, η οποία προσέδιδε δικαίωμα για εμφάνιση του Αιτητή στη διαδικασία προς τον σκοπό αμφισβήτησης  των αξιώσεων της ιδιοκτήτριας του ακινήτου.

Είναι φανερό ότι με τον τροποποιητικό νόμο 3(Ι)/2020 η διαδικασία ανάκτησης της κατοχής έχει αποκτήσει σε κάποιο βαθμό συνοπτικό χαρακτήρα και ως τέτοια είναι καλοδεχούμενη αφού ήρθε να αντισταθμίσει την αργή απονομή Δικαιοσύνης. Καθίσταται όμως σαφές ότι η πράξη θα δείξει τυχόν αδυναμίες και κενά ως προς την εφαρμογή του όπως καταδεικνύεται ενδεικτικά και από την πιο πάνω περίπτωση.

Καταληκτικά αναφέρεται ότι εν γένει ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 χρήζει περαιτέρω τροποποίησης και εκσυγχρονισμού κάτι που η πράξη έχει δείξει ότι γίνεται με αργούς ρυθμούς.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει το γενικό πλαίσιο σε σχέση με το υπό αναφορά θέμα. Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα αλλά και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα μισθώσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς (25-817779)  είτε μέσω email (pavlou@landaslaw.com).

IMPLEMENTATION OF THE BENEFICIAL OWNERSHIP REGISTER

On July of 2018 the 5th Anti-Money Laundering EU Directive (the “Directive”) came into full effect to update the legal framework of European Union related to anti-money laundering within the Cypriot legal order. The creation of a publicly accessible Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) Register along with a register for Trusts and cryptocurrencies are some of the main policy updates of the Directive.  

On 23 February 2021, the Republic of Cyprus announced that the Directive has been transported into Cyprus Legislation through the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Laws of 2017-2021 (hereinafter “the Law”), with effect as of 16 March 2021. Therefore, the Department of Registrar of Companies and Official Receiver created and made available the Beneficial Owner Register (hereinafter “BO Register”) to legal entities to enter the details of their ultimate beneficial owners (UBOs).

The Law now stipulates that each entity is obliged to identify and record electronically on the BO Register all relevant information of the beneficial owner/s who own or control an entity. This applies to all legal entities regardless of their business, nature or field service and the range encompasses anything from service provider entities, or shops or even shelf companies.

Exemptions:

However, there are certain exemptions such as in respect of (i) companies whose process of liquidation has been enacted before the commencement of the Directive or (ii) for which an application for strike off has been submitted prior that date (iii) for overseas companies and (iv) companies that are listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Union law are not obliged to submit the details of their ultimate beneficial owners (UBOs).

Who is the Beneficial Owner?

The term “Beneficial Owner”, according to the Law, refers to any natural person who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership of a sufficient percentage of the shares or voting rights or ownership interest in that entity. The sufficient percentage is defined to mean 25% plus one share or ownership interest or voting right.

In cases where none of the shareholders exceeds the 25% plus one threshold or where there is doubt as to who is the beneficial owner, there is the option to declare the natural person who holds the position of a senior managing official, by declaring whether is a director or whether holds another position in the company. In such cases, the legal entity is obliged to keep records of the actions taken to identify the beneficial ownership, when requested.

Other notable points concerning the BO Register include the following: –

Information that shall be submitted:

The legal entity and its officers have the obligation to submit accurate and true information to the BO Register. The required details that shall be submitted are the following:

 • Name, surname, date of birth, nationality and residential address
 • Nature and extent of the beneficial interest held directly or indirectly by each beneficial owner, including through percentage of shares, voting rights, or the nature and extend of the Significant influence or control with other means exercised by each controlling person
 • ID or Passport number and the country of document issuance
 • Date on which the natural person was entered in the register as beneficial owner
 • Date of any changes or which the natural person ceased to be a beneficial owner 

Who has access to this information:

 • Competent Supervisory Authorities, the Financial Intelligent Unit (“FIU”), the Customs Department, the Tax Department and the Police. Competent Authorities have fast and unlimited access upon submission of an application without the submission of a fee and notifying the Entity.
 • Obliged entities, in the context of conducting due diligence and identification measures for the client. They have access to the name, month and year of birth, nationality and country of residence of the BO, as well as to the nature and extent of the beneficial interest held. Access is allowed following the payment of 3,50 euro per entity, as from the end of interim solution period.
 • Public will have access to the name, month and year of birth, nationality and country of residence of the BO, as well as to the nature and extent of the beneficial interest held. Access is allowed following the payment of 3,50 euro per entity, as from the end of interim solution period.

As an interim solution to facilitate a smooth implementation of the register, the period for the submission of the data of UBOs has been extended until 12/03/2022 according to the amending directive recently issued by the Registrar of Companies. During this period, the UBO related information will only be available to Competent Authorities and the public will not have access prior the final solution.

Further, the Law states that entities that refuse, omit or neglect to fulfill their obligations by 12/03/2022 will be liable to a penalty of up to €20.000.

Finally, this development further illustrates Cyprus’ full commitment to complying with all local and European regulations on international business structuring and channeling of investments. Cyprus has adopted a best practice approach by aligning its laws, regulations and business practices with those of other reputable international business jurisdictions in an effort to encourage and promote the facilitation of international business transactions and cross-border investments in a fully transparent, compliant and professionally prudent manner.

For any questions or further information on this development you can contact Panagiota Rousou at panagiota@landaslaw.com.

12
Apr2021

Amendments in Permanent Residence application procedure

Amendments in Permanent Residence (Regulation 6(2)) application procedure

On 24/03/2021 a new amendment of the criteria for the permanent residence under Regulation 6(2) (fast track – examined within the period of 2 months) of the immigration and migration Regulations have passed.

Investment criteria

The applicant shall invest at least €300.000 as follows:

 • Investment in residential house/apartment: the applicant shall purchase from a land development company, a new house/apartment of at least €300.000 (plus VAT), or
 • Investment in properties (other than residential house/apartment): the applicant shall purchase commercial property such as (office, shop, hotel or other similar property) unit or combination of units of total amount of €300.000. In this situation, resales are allowed.

Documents related to the investment:

 1. Title deed or contract of sale
 2. Proof of payment of at least €200.000+VAT, to the bank account of the seller in Cyprus.
 3. Proof that funds are from abroad

Notes:

 • The applicant is allowed to purchase the property on his/her name or on his/her spouse name or on the name of the company he/she and/or his/her spouse are the sole beneficiaries
 • It is possible to purchase up to 2 properties of total amount of 300.000+VAT, from 2 developers.
 • Investment in the share capital of a Cyprus Company with activities and personnel in Cyprus: the applicant shall invest at least €300.000 in the share capital of a company registered in the Republic of Cyprus, which is based and operates in the Republic of Cyprus, is active and has a proven physical presence in Cyprus and employs at least five (5) people.

Documents related to the investment:

 1. Share purchase agreement, or
 2. Incorporation certificate and shareholders certificate
 3. Business profile of the company that includes business goals etc.
 4. Swift of payment to Cyprus bank
 5. Proof of employment of 5 persons from the Social Insurance department
 • Investment in shares of Cyprus Investment Organization of Collective Investments (AIF, AIFLNP, RAIF): the applicant shall invest at least €300.000 in shares of a Cyprus Investment Organization of Collective Investments.

Documents related to the investment:

 1. Securities or other confirmation for the units purchased
 2. Swift of payment to Cyprus bank
 3. Confirmation from the CySec for the establishment of the Fund
 4. Memorandum of the Fund or the Investment Plan.

Financial criteria:

 1. The applicant must, in addition to the investment, be able to prove that he/she has at his/her disposal an insured annual income of at least €30,000. The annual income increases by €5,000 for each dependent family member and €8,000 for each dependent parent (of the investor and/or spouse). This income may come from salaries, pensions, dividends on shares, deposits, rents, etc. coming from abroad, if the applicant chooses to invest in new residential properties. In calculating the total income, the income of the applicant’s spouse can also be taken into account.
 • In cases where the applicant chooses to invest in resale properties, the share capital of a Cyprus Company or in shares of Cyprus Investment Organization of Collective Investments, the total income or part of it may also come from sources coming from activities within the Republic.

Note: It is understood that any alienation of the holder of the Immigration Permit from the investment he/she has made without its immediate replacement with another of the same or greater value, which must meet the relevant conditions, will entail the activation of the procedure cancellation of the said permit.

Qualified applicants

Qualified applicants shall provide:

 1. Clean criminal record (applicant and any adult dependent persons, applying along with the applicant) from their country of residence.
 2. The applicant and his/her spouse shall sign an official statement stating that they are not willing to work in Cyprus.
 3. The applicant and his/her spouse are allowed to be shareholders in other Cypriot companies and receive dividends. They are also allowed to be directors provided that, they do not get salary, from such companies.
 4. The applicant shall prove residence in Cyprus, within one year from approval of application and shall not stay abroad for more than 2 years.

Dependent persons

 1. The applicant can apply for himself/herself, his/her spouse and minor children (under 18 years old).
 2. Non married children 18-25 with proof that they are students abroad and financially dependent on their parents, parents shall show additional annual €5000 income, for each dependent child. The permit will be valid even after they turn 26 (not applicable to the child’s family members)
 3. Parents of the applicant and spouse with proof of an additional annual income of €8000 for each (not applicable to the spouse of the parent and/or their other children).
 4. The permit can also be issued for adult children who are not financially dependent, on a higher value investment which is increased by €300.000 for each one. In such event, each adult child must be able to prove that he/she has on his/her disposal an insured annual income of at least €30,000. The annual income increases by €5,000 for each dependent family member.

This article is to provide a general guide to the subject. If you want to learn more about it please contact us directly.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Accept