ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ
Αναμφισβήτητα η απονομή της Δικαιοσύνης στην Κύπρο κινείται με αργούς ρυθμούς, δημιουργώντας έτσι προκλήσεις στις αρχές του Κράτους Δικαίου που διέπουν μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτές τις προκλήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν [...]
Read More
Το Δικαίωμα στην Αποκλειστική Χρήση Οικογενειακής Στέγης – Οι προϋποθέσεις και η σημασία του.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 (1) του Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο του 1990 (23/1990) δίδεται η δυνατότητα σε ένα εκ των συζύγων όταν παρουσιαστούν προβλήματα στην έγγαμη συμβίωση  να προσφύγει [...]
Read More
Real Estate in Cyprus during the pandemic
Interview by Lawyers in Cyprus with Giorgos Landas, Managing Director of Giorgos Landas LLC 1) Why do investors choose to invest in real estate in Cyprus? Investments in Real Estate [...]
Read More
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.
Μια νέα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τίτλο ο Νόμος Περί προστασίας των καταναλωτών του 2021 (Νόμος 112 (Ι) [...]
Read More
Central Bank of Cyprus (CBC) raises warnings in regard to cryptocurrencies/ virtual currencies
With an announcement on 28/04/2021, the CBC warns the public of the multiple risks involved in transactions with cryptocurrencies/ virtual currencies, as they are considered to be of high risk. [...]
Read More
ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Η σχετικά πρόσφατη τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου με τον Νόμο 3(Ι)/2020 ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την 31/01/2020, ήρθε να απλοποιήσει τη διαδικασία ανάκτησης κατοχής [...]
Read More
IMPLEMENTATION OF THE BENEFICIAL OWNERSHIP REGISTER
On July of 2018 the 5th Anti-Money Laundering EU Directive (the “Directive”) came into full effect to update the legal framework of European Union related to anti-money laundering within the [...]
Read More
Amendments in Permanent Residence application procedure
Amendments in Permanent Residence (Regulation 6(2)) application procedure On 24/03/2021 a new amendment of the criteria for the permanent residence under Regulation 6(2) (fast track – examined within the period [...]
Read More
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Accept