ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Την 19η Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι τροποποιητικοί νόμοι 153(Ι) του 2023, 154(Ι) του 2023 και 155(Ι) του 2023 οι οποίοι αφορούν τον περί της [...]
Read More
LAW AMENDING THE SALE OF IMMOVABLE PROPERTY (SPECIFIC PERFORMANCE) LAW OF 2011 (LAW 81(I)/2011)
On the 12th of December 2023, the Law 132(I) of 2023 was published, amending, thus, the Sale of Immovable Property (Specific Performance) Law of 2011 (Law 81(I)/2011).  The new Law [...]
Read More
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2020
Στις 12 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 132(Ι) του 2023 με τον οποίο τροποποιείται ο Περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 2011 (Ν. 81(I)/2011) στην έκταση που αφορά την [...]
Read More
Congratulations to Anna Pavlou
Anna Pavlou has been appointed as a distinguished member of the Committee for the Modernisation of Law and the Study of the Bills of Law and Public Law by the [...]
Read More
Congratulations to Andreas Pindarou
Congratulations to Andreas Pindarou on being appointed to the Technology Committee of the CBA Cyprus Bar Association! This is a well-deserved recognition of your dedication and expertise in the legal [...]
Read More
Congratulations to Mr. Giorgos Landas on this remarkable achievement.
We are thrilled to announce a significant achievement of the esteemed Managing Director of our law firm, Mr. Giorgos Landas, who has been appointed to the position of the President [...]
Read More
Eκδοση Ενδιαμεσων Μονομερων Δικαστικων Διαταγματων – Προστακτικα και Απαγορευτικα Διαταγματα.
Με το παρόν άρθρο επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπηση των βασικών αρχών που διέπουν την έκδοση ενδιάμεσων Δικαστικών Διαταγμάτων ως αυτές προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία και αναλύθηκαν σε πληθώρα κυπριακών [...]
Read More
Amendment to the Law on Protection of Remuneration of 2007.
By virtue of this legislative amendment, among other changes, the use of cash as a means of remuneration payment is minimized, while new obligations for employers are introduced, such as [...]
Read More
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007.
Με την παρούσα νομοθετική τροποποίηση, μεταξύ άλλων, ελαχιστοποιείται η χρήση μετρητών ως μέσω πληρωμής μισθών ενώ παράλληλα παρουσιάζονται νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες όπως η έκδοση και παράδοση κατάστασης μισθοδοσίας [...]
Read More
The Law on Transparent and Predictable Employment Terms of 2023 (Law No. 25(I)/2023)
With the aim of harmonizing Cypriot labor legislation with Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working conditions [...]
Read More
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Accept