ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Την 19η Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι τροποποιητικοί νόμοι 153(Ι) του 2023, 154(Ι) του 2023 και 155(Ι) του 2023 οι οποίοι αφορούν τον περί της [...]
Read More
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2020
Στις 12 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 132(Ι) του 2023 με τον οποίο τροποποιείται ο Περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 2011 (Ν. 81(I)/2011) στην έκταση που αφορά την [...]
Read More
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: ALPHA PANARETI LTD v. ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ…
Γεγονότα υπόθεσης και σχολιασμός Σύμφωνα με τον διοικητικό φάκελο στις 25/05/2020 το Επαρχιακό Γραφείο Πάφου ενημερώθηκε με επιστολή από το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας ότι το συγκρότημα St. Nicolas Residence, ιδιοκτησίας [...]
Read More
Eκδοση Ενδιαμεσων Μονομερων Δικαστικων Διαταγματων – Προστακτικα και Απαγορευτικα Διαταγματα.
Με το παρόν άρθρο επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπηση των βασικών αρχών που διέπουν την έκδοση ενδιάμεσων Δικαστικών Διαταγμάτων ως αυτές προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία και αναλύθηκαν σε πληθώρα κυπριακών [...]
Read More
Amendment to the Law on Protection of Remuneration of 2007.
By virtue of this legislative amendment, among other changes, the use of cash as a means of remuneration payment is minimized, while new obligations for employers are introduced, such as [...]
Read More
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007.
Με την παρούσα νομοθετική τροποποίηση, μεταξύ άλλων, ελαχιστοποιείται η χρήση μετρητών ως μέσω πληρωμής μισθών ενώ παράλληλα παρουσιάζονται νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες όπως η έκδοση και παράδοση κατάστασης μισθοδοσίας [...]
Read More
The Law on Transparent and Predictable Employment Terms of 2023 (Law No. 25(I)/2023)
With the aim of harmonizing Cypriot labor legislation with Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working conditions [...]
Read More
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2023 (Ν. 25(Ι)/2023)
Με σκοπό την εναρμόνιση της κυπριακής εργατικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην [...]
Read More
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονταν προσπάθειες για προώθηση αλλαγών και τροποποίηση σχετικών νόμων που εμπίπτουν στη σφαίρα του οικογενειακού δικαίου αλλά και των σχετικών προνοιών του Συντάγματος ώστε να εκσυγχρονιστεί το [...]
Read More
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ
Στα πλαίσια γνωμοδότησης την οποία κλήθηκε να δώσει το γραφείο μας σχετικά με την αποζημίωση σε εργοδοτούμενο από εργοδότη για μη ληφθείσα ετήσια άδεια μετ’ απολαβών, επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπηση [...]
Read More
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Accept